68. Nikola Vuksanović, MAJIK RESTORAN Džordža Vašingtona 38a

Rad je bio plakat 16-og Jugoslovenskog pozorišnog festivala «Bez prevoda» u Užicu. Vizuelno se nadovezuje na osnovnu zamisao selektora 16-og festivala, sažetu u samom sloganu «Između smeha i zaborava». A koja govori o potpunom uplivu šarenih emisija, televizija, pa i načina razmišljanja u naše živote. Gde postajemo zaslepljeni šljokicama i sjajem, sa puno ispraznog smeha, podvriskivanja i lude zabave bez naročitog smisla.

458847405896809454254982526246o

Great impressions from the conference, but also from the city, from the parties, and from the food!”

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.