27. Valentina Savić

Distante, Krralja Petra 44
http://valentinasavic.blogspot.com/

Izvršni odbor eksploatiše temu Žak Lakana, koju on zove ‘appétit de l’oeil, tj apetit oka. Serija radova skrece pažnju na više krajnosti na prelazu fikcije I stvarnosti, neistrazena pitanja predstava muškog pitanja I ženskog tela, tradicionalnog u keramičkoj skulpturi, I kroz više koncepata istražuje “keramicke arhetipove” (terakota – telo – figurina). Repeticija, telo, treci prostor, zatvorene zajednice, ogradjene zone, fragmentacija, moralni kodovi, banalnost svakodnevnice, globalna kontrola, I različiti aspekti kulturnog voajerizma su elementi i veze koji glorifikuju autsajdera, njegovu viziju današnjice I postavljaju ga u poziciju glavnog protagoniste.

2detaljpsajt

2detaljpsajt

2detaljpsajt

Bags of energy, overwhelming hospitality, an inspiring mix of people, a refreshing lack of pretence – and of course lots of meat. Belgrade feels like a city where anything can happen, and Jovan and the BDW team have put it right on the creative map.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.