90. Olivera Stanković Dr.Fish

Prote Mateje 30
Težište projekta je na metodu prevođenja motiva. Prevođen motiv je odnos
majke i deteta. Metod prevođenja motiva, komunicira različitim medijima i
zasniva se na mapiranju nematerijalne formacije iz života autora i njenom
izvođenju u sferu materijalne umetničke formacije.

2detaljpsajt

2detaljpsajt

The audience must believe what they see.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.