71. Marijana Oršolić, AMBIENTAL RATAN DIZAJN Kralja Petra 65

Mister Sloff torbice su inspirisane idejom da sve već postoji u prirodi. Ove torbice podsećaju na južnoameričke lenjivce (engleski sloth) koji obožavaju da vise naopačke.

Lenjivac je po prirodi spor stvor, a to ga realno spečava da putuje peške. Biće vam veoma zahvalan ako ga, okačenog na vaše rame naglavačke, odbacite do sledeće lokacije.

0048marijanaorsolic4

0048marijanaorsolic3

0048marijanaorsolic1

0048marijanaorsolic2

Great impressions from the conference, but also from the city, from the parties, and from the food!”

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.