69. Irena Knežević, KRIK MODA Choomich design district

Ogledalo  izmenjene strukture u odnosu na uobi~ajenu daje izlomljen odraz i simboli~no predstavlja nepoznavanje sopstvenog bi}a. Promenljiiva ogledalska slika daje objektu element interaktivnosti i tera posmatra~a da tra`i svoje „pravo lice“.

01

02

Belgrade Designweek is a masterpiece in the art and science of conference design – and a hell of a good way to spend 3 days in Serbia!

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.