67. Filip Mitrović, BEO IZLOG Trg Republike 5

Maketa predstavlja model predloga urbanističkog rešenja za naselje u Rijeci. Prva faza projekta se odnosi na prilagođavanje rombitriheksagonalne mreže izohipsama na lokaciji u cilju stvaranja kasakada koje omogućavaju bolje korišćenje prostora i otvaranja vizura ka moru. Nakon uvođenja kolskih i pešačkih komunikacija korišćenjem dva geometrijska oblika, kvadrata i trougla, formiraju se parcele. Stambene jedinice se projektuju u skladu sa individulanim potrebama korisnika. Svaka od njih nastaje kombinovanjem pomenuta dva geometrijska oblika uz poštovanje određenih principa kako bi se istakli opšti kvaliteti projekta kao što su velike privatne zelene površine, pogled ka moru i adaptilnost jedinica. Ovakvim principom projektovanja otvara se mogucnost za dalju kastomizaciju prostora.

trgrepublike5393

maketa3

maketa6

maketa8

maketa9

It was a true pleasure to participate in Belgrade Design Week. BDW has great speakers and lots of creative energy and I was amazed by the commitment from the organization and their ability to create an international event of such caliber. Even with a small team, BDW sets a standard that other cities in the world can learn from. Actually, many design events would probably feel embarrassed if they visited Belgrade Design Week and compared themselves.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.