49. Jasna Drakulović i Katarina Živković

Koffein Venizelosova 2
Osnovni princip prilikom dizajniranja držača za bicikle je bila njihova laka
pristupačnost i uklopljivost u ulični pejzaž. Shodno tome, njihov oblik su siluete ljudi koje svakodnevno srećemo na ulicama, bili to studenti, majstori, penzioneri, svako na svom putu, sa biciklom, kolicima za dete, ili psom… Siluete su izrađene od metalne ploče debljine 1cm, sa perforacijom u obliku kvadrata i pravougaonika za koje mogu da se vežu jedan ili dva bicikla. U zavisnosti od oblika i dizajna držača povećava se i mogućnost vezivanja većeg broja bicikla. Svojom transparentnošću Čuvari ne zaklanjaju pogled i ne dominiraju uličnim mobilijarom, ali istovremeno skreću pažnju na bicikliste i njihovo mesto u ovom gradu. Čuvari su više nego potrebni Beogradu!

2detaljpsajt

2detaljpsajt

2detaljpsajt

Do not make the same mistake as I did when coming to BDW, by planning things too tight and efficient. But take time to enjoy it to the max. You will not regret it!”

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.