44. PLAT.FORM.A arhitektonski studio

Koffein Uskočka 9

www.platformastudio.rs
2detaljpsajt

Autori: Bojana Kovač Đurasinović dipl.inž.arh. and Miloš Đurasinović dipl.inž.arh.

Saradnici: Marko Dragičević stud.arh.

Novi poslovni objekat RTV nalazi se u okviru parcele na Mišeluku, u okviru kompleksa zgrada znatno oštećenih u bombardovanju 1999. godine. Novoprojektovano rešenje predstavlja moderan poslovni objekat u kome su smeštene najvažniji tehnički i administrativni kapaciteti potrebni za proizvodnju savremenog radio i televizijskog programa.

Potreba da novoprojektovani objekat u najvećoj meri otvori vizure ka Novom Sadu i da ujedno formira čvrst front prema već postojećem ruiniranom objektu, uslovila je pozicioniranje novog objekta na parceli kao jedne kompaktne forme sa jasnom orijentacijom.

Okolna neizgrađenost i nepostojanje sadržaja ka kojima bi se novi objekat otvorio, uslovili su formiranje unutrašnjeg dvorišta – novog mikroambijenta, koji bi iako pozicioniran u spoljnom prostoru omogućavao i delimičnu privatnost zaposlenima u boravku na otvorenom. Takođe formiranje unutrašnjeg dvorišta predstavlja i neophodnost radi osvetljavanja i provetravanja najvećeg broja radnih prostora u objektu.
Okretanje gornje zone objekta u potpuno drugačijem pravcu nastalo je iz potrebe da se iskoristi velika prednost koju ova lokacija nudi a to su vizure ka centru gradu i Petrovaradinskoj trvđavi. Na ovaj način, velikom broju zaposlenih svakodnevni posao bio bi i vizuelno propraćen prelepom panoramom koja se odavde sagledava. Orijentisanje velikog dela kancelarijskog prostora prema severu ima razloga i u domenu energetske efikasnosti jer se na taj način sprečava pregrevanje radnih prostora.

Objekat funkcioniše kao kompaktna celina bez klasične podele na zid i krov, već je na ovaj način aktivirana i tzv. „peta fasada“ – prostor koji se kaskadno spušta ka prirodnim okruženju sa pogledom na Novi Sad. Ovaj prostor treba da odgovori savremenim potrebama poslovanja gde se kontakt sa prirodim okruženjem koristi kao prednost, a rad na otvorenom kao stimulacija poslovnog procesa.

aksonometrija

nivo 0 nivo 1 RTV maketa 017 CB-1 RTV maketa 017 CB RTV maketa 069CB

It was great that the speakers and the attendees were actually to share ideas and express their views as opposed to solely exhibition purposed fairs. It was very impressive, how successful and innovative individuals from various disciplines spoke about their worlds and how the audience interactively took part. To have attended and to have experienced this interaction at Belgrade Design Week made me very pleased. I would like to extend my congratulations to the BDW organizers due to this successful event.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.