37. Marija Josifovski i Rade Zečević, KUBO Višnjićeva 10a

„NE_NA /the meeting of a red square and a blue circle“/  je  objašnjenje koncepta rada koji se bazira na „sudaru“ dve forme i dve boje i predstavlja njegovu rezultantu. oblik kvadrata odgovara crvenoj boji, boji materije. krug je stecište tačaka podjednako udaljenih od centra i smeštenih u istu ravan. za razliku od oštrog, napetog osećaja pokretanja koji u nama izaziva kvadrat, krug izaziva osećanje opuštenosti i neprekidnog pokreta. neprekidno pokretnom krugu odgovara plava boja.ljubičastoj boji, kao boji drugog reda, odgovara oblik elipse.
_prema johanesu itenu/johannes itten/ ljubičasto je boja nesvesnog i tajanstvenog, i impresivna i opresivna. intenzivno zastupljena ljubičasta boja može da stvori utisak užasa.
_ovaj rad posvećen je našoj prijateljici neni, koja nas je uputila u teoriju o hromatskoj ekspresiji.

visnjiceva10a479

4

3

2

The participant’s list is impressive! Belgrade Design Week is the best professional event I ever participated in. But to me it also has emotional significance. I am in Belgrade again, twenty years later. I was not sure what to expect but I encountered a fantastic atmosphere and amazing people. I have a feeling I have old friends here.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.