35. Marija Josifovski,Olivera Stanković i Rade Zečević, SIN CITY Strahinjića Bana 66

Težište projekta je na metodu prevođenja motiva iz jedne umetničke forme u drugu. Prevođena umetnička forma je poezija Jovana Dučića a motiv pesma Moja poezija. Metod prevođenja motiva, komunicira različitim medijima i zasniva se na mapiranju poetike (nematerijalne umetničke formacije) i njenom izvođenju u sferu materijalne umetničke formacije.

e-mail: marijarhi@yahoo.com
olivera.stankovic@gmail.com
radez@live.com

ivilaiutvara2

ivilaiutvara3

ivilaiutvara1

Belgrade Design Week is a place where creativity gets the loudest applause in the world!”

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.