20. Jovana Golubović

L’Atelier Kralja Petra 67

Rad / Celina pod nazivom “Supersymmetry” likovno predastavljena kao forma “apstraktne digital impreisije”, koja nas uvodi u dublje istraživnje pojma vremena koje, a direktno inspirisana njegovom složenom hipotetičkom teorijom prostora i vremena tzv. Fraktalne super simetrije ,četvorodimenzionlne dvostruke spirale.

Po ideji koju razmatram u kontekstu ovog rada, “vreme” je inverzno-opozitna struktura “prostora” i kao takva takodje trodimenzionalna kategorija. Fizičko “vreme” kakvo mi poznajemo i smatramo jedino mogućim i postojećim, predstavlja samo prvu dimenziju “stvarnog (3D) vremena” i na neki način, četvrtu dimenziju “prostora” unutar iste (jedinstvene) višedimenzionalne strukture prostor-vremena.
Stvarnost je holografska. Ono što smatramo fizičkim aspektom ovde i sada, čini simultanost (iz perspektive vremenskog okvira) i preklapanje (iz perspektive prostornog okvira) dva dijametralno suprotna viđenja jedne istine .

2detaljpsajt
2detaljpsajt
2detaljpsajt

What a fantastic feast this Belgrade Design Week was! Inspiring, exciting and full of intensive dialogue. More than any other conferences BDW was showing, why we are all Designers – because it's about the vibe, the passion, the people and the culture of exchange. Belgrade! We'll come back!”

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.