17. Igor Adamović

Narodna knjiga Cetinjska 6

ctrl.rs
http://www.packagingoftheworld.com/2013/11/tikves-chardonnay-label-concept.html

Dizajn etikete je dizajnerski pokušaj da se izađe iz poznatih balkanskih šablona dizajna etiketa za vina sa dobrim ukusom, koja se stide da nam to kažu.
Ciljana je urbana populacja, kako je to konkurs i zahtevao, starosti između 21 i 40 godina.
Centralni deo etikete čini vinska čaša, odnosno njena tipografska stilizacija, sa ispisom naziva vina (chardonnay).
Background etikete, pored tradicionalnih vinskih simbola, nosi i priču o samom Tikveš regionu i tradiciji vinarije, a kako bi konzumenti imali prilike da se upoznaju sa specifičnostima tog vinskog regiona.
Akcenat nije bio na dizajnerskoj tačnosti i traganju za grafičkom perfekcijom, već na ležernosti i seksipilu koju nam donosi uživanje u “božijem nektaru”.

2detaljpsajt
2detaljpsajt
2detaljpsajt

This is my third time here and I love Belgrade’s frustration, it’s exciting. The reason for my visit is also great, because this conference brings a lot of good energy.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.