103. Marija Maletić

Br&Oni, Svetogorska 37
Jednostavna i promišljena geometrija u funkciji proizvoda koncept je ovog
projekta. Minimalizam geometrije oplemenjen je kontrastnim teksutrama fino obrađenog drveta lipe, parene kruške, parene bukve i oraha.

2detaljpsajt

Belgrade Design Week is a place where creativity gets the loudest applause in the world!”

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR REGULAR UPDATES OR CONTACT US.